Viral Press Coverage
Yehuda Devir Illustrates Everyday Life With His Wife

Title Bộ tranh chứng tỏ ở với vợ sẽ bị bóc lột nhưng chẳng dám bỏ bao giờ
Description Khi không sống chung với mẹ chồng thì các anh con trai cưng của mẹ sẽ bị vợ bóc lột, bắt nạt và đày đọa như thế này đây. Yehuda Adi Devir là một họa sĩ minh họa,
Tags YAN News,Vietnamese