Campus TLV For Moms with Yazam

Title Campus TLV for Moms
Description זכיתי להשתתף בפרויקט החלוצי והמעולה הזה, קיבלתי כלים מעשיים ליזמות, השראה מהמצוינים בתחומם, וחברות חדשות smile emoticon למי מכן שבחופשת לידה אחרי החגים, (ואולי גם מי שלא, אני התקבלתי בלי תינוק) מוזמנת
Tags yazamiyot,campusformoms