האמת על קרנות הפנסיה

Title כל מה שצריך לדעת על הרפורמה של האוצר
Description איגרות חוב שהמדינה מנפיקה רק לקרנות הפנסיה (הוותיקות והחדשות) שמבטיחות מראש ריבית שנתית של 4.86% בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. חוסכים שחוסכים במסגרת קרנות הפנסי
Tags