האמת על קרנות הפנסיה

Title - Bizportalמודגשת העובדה כי הריבית הקיימת היום בשוק גורמת לגרעון בקרנות הפנסיה.
Description עודף אקטוארי, גרעון דמוגרפי, ריבית תחשיבית - כולן מילים שגורמות לכם לדלג על מה שכתוב? כדאי שתחשבו שוב - זה עולה לכם כסף. בזמן האחרון נשמעים דיונים עמוקים ומעמיקים
Tags