האמת על קרנות הפנסיה

Title האוצר מסתיר הפנסיה לפורשי השנים הקרובות תקוצץ בעד 35%
Description השינוי שאגף שוק ההון במשרד האוצר הודיע עליו לפני כשבועיים, לגבי אופן חישוב הפנסיה בגיל הפרישה, עלול לקצץ את הפנסיה של מי שיפרשו בשנים הקרובות בשיעור מבהיל של כ־25%
Tags