מטרנה

Title
Description “אגב, לפי פרופ׳ איתמר רז, המצב בחברה הערבית קשה יותר מכמה סיבות: נטייה גנטית, סיבות תרבותיות וכן אימוץ מהיר של מוצרי מזון מערביים”
Tags