The Leaders 3
הסטודנטים של המסלול האקדמי המכללה למינהל עוברים התנסות מעשית בחברות המובילות במשק - כבר בזמן הלימודים

Title
Description חברים טובים היו מחמיאים לי על הדגל, חברים טובים באמת היו מגיעים אליו באישון לילה ומציירים לי שפם. ‪#‎theLeaders3‬ באחד הפרויקטים הכי מגניבים שיצא לי להשתתף בהם
Tags ‎theLeaders3‬