The Leaders 3
הסטודנטים של המסלול האקדמי המכללה למינהל עוברים התנסות מעשית בחברות המובילות במשק - כבר בזמן הלימודים

... ... ...

Title לידרס 3 ברק הלימי, Twisted
Description סופרוויזר מאור שלום סויסה צילום טל אזולאי עריכה הילה גלובינסקי
Tags