The Leaders 3
הסטודנטים של המסלול האקדמי המכללה למינהל עוברים התנסות מעשית בחברות המובילות במשק - כבר בזמן הלימודים

Title פרויקט THE LEADERS
Description איך מחברים סטודנטים בתחילת דרכם המקצועית לעולם האמיתי, מאפשרים להם לבנות קריירה תוך כדי הלימודים, ומעניקים להם ערך מוסף אמיתי? פרויקט THE LEADERS של המסלול האקדמי
Tags