כתבו עליינו

Title טוויסטד זכתה מחדש במכרז הדיגיטל של קופח כללית - גלובס
Description אחד המכרזים הגדולים בתחום ה מגיע לקצו לגלובס נודע כי במכרז על תקציב הדיגיטל של שירותי בריאות כללית זכתה חברת . אף שמדובר בתקציב דיגיטל משמעותי יחסית, רוב הגופים
Tags