סרטונים מהרצאות
מכלי תקשורת וגם משלנו

... ... ...

Title מצגת של אלון גל בחברת הטלווזיה רשת
Description הצגת התוכנית משפחה חורגת של אלון גל בכנס של חברת הטלוויזיה רשת.
Tags