מסע אחר
ערוץ טריפולוגי

Title תורכיה היסטוריה של ניגודים - תורכיה - מסע אחר
Description בין דת לחילוניות, בין רודנות לסובלנות, בין סגידה למהפכנות. מסע אל עברה המרתק של תורכיה מעלה שאלות מעניינות גם באשר לעתידה
Tags תורכיה