peek-a-public

Title
Description נפתחה ההרשמה לטיול מקסים בצפון בתאריכים 6-7.10.2016 יומיים בצפון אחרי ראש השנה (להוריד את כל מה שאכלנו) ולפני הצום של כיפור יום 1,מתחילים בצוק מנרה ומאבדים את כל הגובה דרך סינגל הרי נפתלי ושביל ישראל
Tags