לרכוב עם האמונה

Title לרכוב עם האמונה-35-מאריאל לרבבה דרך חרבת כורקוש
Description אריאל השם אריאל הינו שם נרדף לירושלים ולבית המקדשהוי אריאל קריית חנה דוד ספו על שנת חגים ינקפו (ישעיהו כט א).
Tags