לרכוב עם האמונה

Title לרכוב עם האמונה - 53 - בתי כנסת עתיקים בדרום הר חברון
Description בדרום הר חברון אנו מוצאים התיישבות יהודית כבר מימי יהושע. בספר יהושע בפרק טו מוזכרים היישובים כרמל, מעון, זיף, יוטה ועוד. הכפרים הערביים כיום בדרום הר חברון יושבים
Tags