peek-a-public

Title
Description חשיפה ראשונה: אנחנו גאים להכריז על ועידת טד היוקרתית שמגיעה לראשונה לאוניברסיטת תל אביב! מכירים הרצאה שהעולם חייב לשמוע? רוצים להיות שותפים או לתת חסות? ... היכנסו ל
Tags