Joe coffee
לפני 20 שנה ברחוב החשמונאים בתל אביב, הקימו דיוויד קליין ודב גולדפרב, צמד עולים מארצות הברית את הסניף הראשון לימים הפך בית הקפה לרשת בתי הקפה המובילה בישראל, המונה כ-250 סניפים ונקודות מכירה

Title מקום ראשון במבחן טעימה עיוורת
Description קפה גו פנתה ללעולם המחקר כדי לבסס את מעמד הקפסולות שלה אל מול השחקן הבכיר בשוק
Tags