peek-a-public

  

Title אופל אדם מושקת בישראל מחדש
Description שלמה סיקסט משיקה את אופל אדם מחדש. הפעם עם תיבה אוטומטית (רובוטית עם מצמד בודד), יותר רמות אבזור ובתפירה אישית לפני כשנה, בתערוכת אוטומטור, השיקה שלמה סיקסט את אופל אד
Tags