peek-a-public

Title
Description השבוע בהרצאה למנהלי פרויקטים בחברת "אפקון", לכבוד השנה החדשה. בחברת "אפקון" מבית שלמה סיקסט שבראשה עמד שלמה שמלצר ז"ל מורגשת עד היום רוח ה"מפקד" שלו גם כשהוא לא נמצא. מנ�
Tags