peek-a-public

Title
Description הסיפור הזה מעיד על הבעיה של בית הדין החדש לגיור. מדובר באנשים שלא הצליחו להוכיח את יהדותם ברבנות. וקובלים על החיים הקשים שעשו להם פקידי הרבנות. ללכת למכון שימצא אישורים על יהדות? לא, חבל על המאמצים והזמן והכסף. לעשות מסלול גיור רגיל? חס וחלילה (ביחוד כשהם טוענים שהם יהודים). אז מה נשאר? הולכים על הפתרון המהיר בגיור מזורז. במחילה, זה לא נשמע רציני.
Tags yoeli