ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title מי באמת מחויב לבנייה ירוקה
Description בנייה ואדריכלות ירוקה הן נושא בוער ואופנתי בעשורים האחרונים, אבל גם הדור הצעיר של האדריכלים נשאר ברובו שבוי במעגל הפטנטים
Tags