ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title באוניברסיטת תל אביב רוצים את הירוק ביותר
Description הצעירים שבחרו להעתיק את מקום מגוריהם לתל אביב לקראת הלימודים באוניברסיטה, מכירים את הרגע שבו הכרוז ברכבת מודיע תחנת תל אביב האוניברסיטה. הסטודנטים הטריים נרגשים
Tags