ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

... ... ...

Title Modelig dynamics of public transportation, Asaf Bar-Yosef, MA
Description One of the main factors that defines the development of the modern city is the level of use of public transportation. The research teams argument is that im...
Tags