ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

... ... ...

Title מזג אויר קיצוני - פרופ דני רבינוביץ, ערוץ 2, החדשות הלילה, 28/10/2015
Description זהו מצב אקלימי פוסט נורמלי (מאפן). אירועי מזג אויר יותר קיצוניים, בתכיפות יותר גבוהה ולפעמים גם בקיצוניות יותר גדולה.
Tags