ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

... ... ...

Title מזג אויר קיצוני, פרופ דני רבינוביץ, הערב בשש, ערוץ 1, 29/10/2015
Description אנשים שעוסקים בשינוי אקלים ומה שצפוי בגללו, אומרים שמה שאנחנו צריכים לצפות לבלתי צפוי. בארץ כבר אנחנו יכולים להגיד שבשלושים השנים האחרונות טמפרטורת המינימום ...
Tags