ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description בניין בית הספר ללימודי הסביבה עש פורטר בין 14 הבניינים הירוקים המובילים בעולם http//tinyurl.com/q83g6lm 
Tags