ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title Israels green LEED Platinum building - Porter School of Environmental Studies
Description Tafline Laylin (teakettle22) Category Design May 28, 2014 Geotectura sent us images of their recently completed Porter School of Environmental Studies. The buidin
Tags