ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description אדריכלית נוף רות מעוז, ברוידא-מעוז אדריכלות נוף, על בית הספר ללימודי הסביבה עש פורטר באונ תא
Tags