ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description אירוע פתיחת תערוכת אדוות אקולוגיות שנועדה להיות זרז מעורר מחשבה בנושאים של קיימות, יתקיים היום בבית הספר ללימודי הסביבה עש פורטר באונ תא בשעה 1800. שם התערוכה מרמז, שכמו שטיפה הנופלת למים מייצר
Tags