ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description ״דברים שרואים מגג, לא רואים משם...״ השקת מעבדת חדשנות לקיימות אורבנית בית ספר בית הספר ללימודי הסביבה עש פורטר באונ תא
Tags