ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description כיתה מלאה בהרצאתו של פרופ אורי מרינוב על גיבוש תפישת הפסולת בארץ (והקמת המשרד לאיכות הסביבה), במפגש השני של הפורום הרב-תחומי לחקר פסולת @תחנת מעבר; בית הספר ללימודי הסביבה עש פורטר באונ תא
Tags תחנת