ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description צוות השופטים מתעמק במצגות המתחרים ושוקל בכובד ראש. החל שלב הגמר הישראלי בתחרות האירופאית Climate Launchpad. עוד מעט - הרצאת אורח על המטוס הסולארי! בית הספר ללימודי הסביבה עש פורטר באונ תא Eilat-Ei
Tags