ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description ירושלים היא עיר מרובת עשיה בתחומי חברה, קהילה וסביבה. העיר שופעת בהתארגנויות ביוזמת תושבים, מינהלים קהילתיים והעירייה. המכנה המשותף של שלל היוזמות הוא השאיפה ליצור עיר צודקת, שוויונית, נעימה ומקיימת י
Tags