ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description telavivuniהמבנה בדמוי חללית התלוי בין שמיים לארץ צפוי להיות חדר ישיבות בבנין האקולוגי החדש של בית הספר ללימודי הסביבה עש פורטר הנבנה בימים אלה בקמפוס, ממש מחוץ לשער 14. שווה לבקר ולהתרשם!#taucampus #
Tags taucampus