ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description telavivuniתמונת השבוע שלנו בסימן חג האביב, עם שתילי הקקטוסים, המושקים ממים ממוחזרים בבנין החדש למדעי הסביבה עש פורטר- הבנין הירוק היחיד מסוגו בישראל ואחד מ-17 בכל העולם!צילום @_raymond_jiang תודה!א
Tags _raymond_jiang