ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description More photos from the SlingShot screening at Tel Aviv University - The Porter School of Environmental Studies (PSES). Thanks to Dr. Arie Nesher, Shani Yeshurun, Tzur Mishal, Dr. Orli Roni-Rotem of PSES
Tags