כתבות מרחבי הרשת

Title יחימוביץ הרצוג הפגין חוסר מנהיגות ולא לקח אחריות
Description יחימוביץ עתה להאשמות כלפיה מצד יור מפלגתה
Tags mako