כתבות מרחבי הרשת

Title חשיפה הדיל בין כבל ליחימוביץ
Description תגובת חכ איתן כבל את שאמרתי בשיחה אמרתי מתוך משאלת לב, שאפילו אני איני יודע אם ארצה לממשה. אין ולא היה דיל ביני ובין שלי, לא בקשתי ממנה לתמוך בי לראשות המפלגה ו
Tags mako