peek-a-public

Title
Description כבוד לעומר נצר. לפני שנה הוא נלחם להביא אנשים להופעות בבמות קטנות. במשך כל השנה האחרונה הוא חרך את הדרכים בעבודה קשה והרבה אנרגיה. בחודשים האחרונים כבר כל ההופעות שלו בארץ מלאות לחלוטין. הערב הוא כבר
Tags