לקט מהרשת והרשתות
הנוער העובד והלומד (הנוע'ל) היא תנועת נוער שיסודותיה בתנועת הנוער העובד, שהוקמה ב-1924 בארץ ישראל על ידי בני נוער עובדים שהתאגדו על מנת להגן על עבודתם וזכויותיהם. "הנוער העובד" התמזגה בשנת 1959 עם התנועה המאוחדת ליצירת 'הנוער העובד והלומד' (חברי תנועות אלו היוו, בתקופה שלפני קום מדינת ישראל, כמחצית מחברי ההכשרות המגויסות לפלמ'ח).

Title הנוער העובד והלומד - ויקיפדיה
Description הנוער העובד והלומד (הנועל) היא תנועת נוער שיסודותיה בתנועת הנוער העובד, שהוקמה ב- 1924 ב ארץ ישראל על ידי בני נוער עובדים שהתאגדו על מנת להגן על עבודתם וזכויותיהם
Tags