NBC - Nili Business Club
Business Index

Title איציק פאריינתי - ייזום יעוץ ניהול
Description איציק פאריינתי - ייזום יעוץ ניהול. מעט עליי מנהל פרוייקטים מורכבים לגופים ציבוריים, בכלל זה עיצוב ובניית תוכניות רב שנתיות להקמת תשתיות ברחבי הארץ. הכנת פרוגרמות לפ�
Tags ייזום,ייעוץ,ניהול,פרויקטים