NBC - Nili Business Club
Business Index

Title מרקם - שירותי גבייה לעסקים
Description חברת מרקם - שירותי גבייה לעסקים. קצת על החברה מרקם הוקמה על ידי מזל קינן, מנכלית ובעלים לאחר יותר מ-22 שנות ידע וניסיון שצברה בעולם הגבייה, בחברות מהמובילות והגדולות ב
Tags גביה,חובות