קישורים רלונטיים
השבחה, ארנונה ועוד

Title פטור מהיטל השבחה
Description כאשר בעלים של מקרקעין מקבל דרישה לתשלום היטל השבחה מתעוררות שתי שאלות 1. האם אכן חלה חובת תשלום ההיטל? 2. האם גובה ההיטל הנדרש ריאלי ואיננו מוגזם? ביחס לסעיף 2 הנ
Tags