קישורים רלונטיים
השבחה, ארנונה ועוד

Title הרצליה
Description בתחילת חודש מאי נכנסה לתוקפה תבע (תכנית בנין עיר) המתייחסת לשכונת נווה עמל, השכונה הגדולה בהרצליה.
Tags