קישורים רלונטיים
השבחה, ארנונה ועוד

Title מודיעין ניוז - 1003 30/11/2015 זינוק של 150% במספר הבקשות לקבלת היתרי בניה בעיר
Description הנתונים המוצגים מראים על גידול מתמיד של הפניות למחלקת הרישוי בשנתיים האחרונות, הוא מסביר. כתוצאה מכך באגף ההנדסה נערכו השנה שינויים אירגוניים פנימיים כדי להתמוד
Tags