קישורים רלונטיים
השבחה, ארנונה ועוד

Title מודיעין ניוז - 1010 5/8/2015
Description המשמעות של שינוי החוק הוא שהרשויות המקומיות והועדות המקומיות לתיכנון ובניה צברו באחת כח גדול, כשניתנה להם קשת רחבה של סמכויות חדשות. אלא שיש לזכור שהוועדות המקומיו
Tags