קישורים רלונטיים
השבחה, ארנונה ועוד

Title מודיעין ניוז - 110 9/12/2015 מבצע
Description כתב אלבז מבירור שערכנו עולה כי על פי תנאי המכרז, התשלום למילגם עבור סקר הנכסים מבוסס ותלוי באחוז מהתוספת לחיוב הארנונה של הנישומים. אין זה ראוי ותקין שמילגם תקבל
Tags