קישורים רלונטיים
השבחה, ארנונה ועוד

Title היטלים ומיסוי | פטור מהיטל השבחה בגין 140 מטר מרובע
Description בכל מקרה בו הדירה או הבית שנבנים שטחם גדול משטח של 140 מר, הנישום יהא פטור מתשלום היטל השבחה בגין 140 מר הראשונים (ללא נפקות לסיבת הפטור) ועבור כל מר נוסף יהיה
Tags