קישורים רלונטיים
השבחה, ארנונה ועוד

Title היטל השבחה על תוספת מרפסות בתל אביבבתים משותפים - פורטל משפטי
Description בניה או הרחבה של דירת מגורים לא יראו כמימוש זכויות אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שישמשו למגוריו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכול
Tags