קישורים רלונטיים
השבחה, ארנונה ועוד

Title כ-250 אלף שקל ממחיר הדירה - רק על היטלי פיתוח - גלובס
Description ביוני 2011 נפל דבר בשוק הנדלן בית המשפט העליון החליט לשים קץ לנוהל שלפיו רשויות מקומיות היו מוותרות ליזמים על תשלום היטלי פיתוח, בתמורה לביצוע הפיתוח על ידי היזמ
Tags